Search
image4
HomeProductsCompanyInvestorsNewsSupportContactblog

Job Openings

Blodigt allvar_B 


Bli en av oss och var med om att bygga världsledande system inom medicinteknik – rutinmässig blodanalys för snabb och korrekt diagnostisering av livshotande sjukdomar.

Inga lediga tjänster hos oss inom ditt område? Vi söker alltid medarbetare med rätt kompetens och profil. Maila gärna ditt CV till HR@cellavision.com.

Lediga tjänster just nu:

Se till vänster under Job Openings.
Contact Information

Maria Morin
VP HR & Corporate Communications
+46 46 286 44 00
E-mail