Search
image5
ホームページ製品会社概要ニュースお問い合わせ
CellaVision AB: Delårsrapport januari - juni 2012
2012-07-18
Swedish

Stark försäljning och fördubblad vinst för första halvåret 2012

1 januari - 30 juni 2012

 • Nettoomsättningen ökade med 16 % till 83,8 MSEK (72,5)
 • Rörelseresultatet ökade till 9,9 MSEK (7,1)
 • Resultatet före skatt ökade till 9,4 MSEK (4,8)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,24 SEK (0,10)
 • Likvida medel ökade till 47,5 MSEK (42,7) vid utgången av perioden 
 • Lansering av CellaVision® DM96 Vet för veterinärmedicin i Nordamerika 

1 april - 30 juni 2012

 • Nettoomsättningen ökade med 4 % till 43,4 MSEK (41,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,5 MSEK (4,7) 
 • Resultatet före skatt uppgick till 5,0 MSEK (4,5)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,13 SEK (0,09) 
 • Lansering av CellaVision® Image Capture System för mindre laboratorier i nätverk
 • Ledningsgruppen förstärks med VP Sales & Business Development
 • Ny chef för dotterbolagen i Nordamerika utsedd

Nyckeltal

(MSEK) April-juni 2012 April-juni 2011 Jan-juni 2012 Jan-juni 2011 Helår
2011
Nettoomsättning 43,4 41,9 83,8 72,5 155,4
Bruttoresultat 28,7 25,7 55,8 46,5 101,4
Rörelseresultat 4,5 4,7 9,9 7,1 17,8
Rörelsemarginal, % 10,5 11,1 11,8 9,8 11,5
Resultat före skatt 5,0 4,5 9,4 4,8 18,5
Periodens kassaflöde -9,0 2,5 -9,3 6,9 21,0CellaVisions VD Yvonne Mårtenssons kommenterar:
"Sammantaget ligger försäljningstillväxten för årets första sex månader i linje med våra förväntningar. För tredje kvartalet i rad har vi en omsättning på över 40 miljoner kronor och CellaVision visar under sexmånadersperioden en tillväxt på 16 % och nära fördubblad vinst före skatt.

Under perioden har vi fortsatt att bygga bolaget och förbereder för fortsatt geografisk expansion och tillväxt. Just nu ligger fokus på att öka vår synlighet på marknaden genom nya produkter och support till våra partners och marknadsbolag. Hittills i år har vi förstärkt organisationen på flera plan, från ledningsgruppen och marknadsbolagen till specialisttjänster inom marknad och support.

På produktsidan har vi i år lanserat två nya produkter som stärker vår position inom hematologi, dels ett veterinärinstrument, dels en kompletterande produkt för sjukhus i nätverk. Vi bedömer att de första försäljningarna kommer innan årets slut. På mässan AACC i Los Angeles kommer vi dessutom att förhandsvisa ett nytt webbaserad utbildningsverktyg anpassat efter kunder med många användare. Vid presentationer hos presumtiva kunder har mottagandet varit positivt för samtliga tre produkter.

Vi anställde under kvartalet två medarbetare med placering i Shanghai för att ge support och stödja våra distributörers försäljning i Kina. Vi har en försening i omregistreringen av DM96 som kan påverka våra utleveranser under senare delen av 2012. Förseningen bedöms dock få marginell påverkan på CellaVisions totala försäljning 2012 och har ingen påverkan på lång sikt."


För mer information, vänligen kontakta:
Yvonne Mårtensson, VD Mobil: +46 708 33 77 82, email: yvonne.martensson@cellavision.se  
Johan Wennerholm, CFO Mobil: +46 708 33 81 68, email: johan.wennerholm@cellavision.se  
 


CellaVision AB: Delårsrapport januari - juni 2012
Archive